školenie

  • Hotel Villa Ostrava - malý salónek 1. - kopie.jpg
  • Hotel Villa Ostrava - malý salónek 1.1.jpg
  • Hotel Villa Ostrava - salónik s terasou 1..jpg
  • Hotel Villa Ostrava - salónik s terasou 1.1.jpg
  • Hotel Villa Ostrava - terasa 1..jpg
  • Hotel Villa Ostrava - terasa 1.1.jpg
  • OŠETRENIE KÁVOVÉHO BREAKU ŠVÉDSKÝ STÁL 2 - kopie.jpg
  • sýrovo - šukové chlebíčky detail 2..jpg
  • lososové chlebíčky detail 2..jpg

MALÝ SALÓNEK

Rozmery:

· 5,4m x 8,7m (vý?ka stropu 2,2m, plocha miestnosti 47m 2 )

Rozestav?ní stol? a po?et osôb:

· Jednání (20)

Vybavení v cen?:

· Plátno

· Datový projektor

· Flip chart

· Wi-fi pripojenie

· Kancelá?ské potreby - za poplatok

Mo?nos? zabezpe?enia parkovania v uzavretom areáli hotela. (Spoplatnené).

Na zákald? spolo?ných zmlúv mô?ete zrealizova? individuálne stravovanie na Va?e prianie.

Kone?ná cena nájmu sa odvíja na základe individuálnych potrieb a úprav kone?ných ponúk.

Požiadavka

Upozornenie: v správe neuvádzajte svoje osobné údaje ani údaje o platbe.