Školení

  • Hotel Villa Ostrava - malý salónek 1. - kopie.jpg
  • Hotel Villa Ostrava - malý salónek 1.1.jpg
  • Hotel Villa Ostrava - salónek s terasou 1..jpg
  • Hotel Villa Ostrava - salónek s terasou 1.1.jpg
  • Hotel Villa Ostrava - terasa 1..jpg
  • Hotel Villa Ostrava - terasa 1.1.jpg
  • PRZERWA NA KAWĘ UKÁZKI ŠVÉDSKÝ STŮL 2 - kopie.jpg
  • sýrovo - šukové chlebíčky detail 2..jpg
  • lososové chlebíčky detail 2..jpg

MALÝ SALÓNEK

Rozm?ry:

· 5,4m x 8,7m (vý?ka stropu 2,2m, plocha místnosti 47m 2 )

Rozestav?ní stol? a po?et osob:

· Jednání (20)

Vybavení v cen?:

· Plátno

· Projektor danych

· Flip chart

· Wi-fi p?ipojení

· Kancelá?ské pot?eby - za poplatek

Mo?nost zaji?t?ní parkování v uzav?eném areálu hotelu. (Zpoplatn?no.)

Na zákald? spole?né domluvy lze rezultovat individuální catering na Va?e p?ání.

Kone?ná cena za práce na základ? indywiduálních pot?eb a úprav kone?né nabídky.

Zapytanie

Uwaga: w treści życzenia nie podawaj swoich swoich danych ani danych dotyczących płatności