Školení

  • Hôtel Villa Ostrava - malý salónek 1. - kopie.jpg
  • Hôtel Villa Ostrava - malý salónek 1.1.jpg
  • Hôtel Villa Ostrava - salónek s terasou 1..jpg
  • Hôtel Villa Ostrava - salónek s terasou 1.1.jpg
  • Hôtel Villa Ostrava - terasa 1..jpg
  • Hôtel Villa Ostrava - terasa 1.1.jpg
  • UKÁZKA CAFE BREAK ŠVÉDSKÝ STŮL 2 - kopie.jpg
  • sýrovo - šukové chlebíčky détail 2..jpg
  • lososové chlebíčky détail 2..jpg

MALÝ SALÓNEK

Rozm?ry:

· 5,4 mx 8,7 m (vý?ka stropu 2,2 m, plocha místnosti 47 m 2 )

Rozestav?ní stol? a po?et osob:

· Jednání (20)

Vybavení v cen?:

· Plátno

· Projet de données

· tableau à feuilles

· Wi-fi p?ipojení

· Kancelá?ské pot?eby - za poplatek

Mo?nost zaji?t?ní parkování v uzav?eném areálu hotelu. (Zpoplatn?no.)

Na zákald? spole?né domluvy lze zrealizovat individuální catering na Va?e p?ání.

Kone?ná cena pronájmu se odvíjí na základ? individuálních pot?eb a úprav kone?né nabídky.

Questions

Remarque : ne divulguez aucune information personnelle ou relative au paiement dans votre message.